5 Tòa HH02 khu B2.1 Khu đô thị thanh hà mường thanh bắt đầu sơn lót

[chitiet]
Khu 5 Tòa HH02-B2.1. Khu đô thị thanh hà mường thanh bắt đầu sơn lót
Dự kiến Bên nhà thầu sẽ bàn giao nghiêm thu PCCC vào ngày 20/6/2019
Dự kiến nhận nhà 20/07/2019 đến 20/08/2019

Sau đây là hình ảnh cập nhật ngày 07/05/2019

Tiến độ 5 tòa khu b2.1 [/chitiet]

Tags: , ,