Sơ đồ thiết kế chi tiết căn hộ Chung cư tòa OC2A Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ thiết kế chi tiết căn hộ Chung cư tòa OC2A Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang

Kính gửi quý khách hàng, Sàn Mường Thanh phân phối chung cư Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang với thiết kế căn hộ từ 1 đến 2 phòng ngủ, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Sau đây là sơ đồ chi tiết căn hộ chung cư tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang.
Mọi chi tiết về chọn căn, chọn vị trí đẹp và giá bán từng căn mời quý khách hàng liên hê trực tiếp bộ phận kinh doanh dự án Nha Trang của Sàn Mường Thanh.
Xem thêm: Sơ đồ chi tiết căn hộ chung cư tòa OC1A Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang
                   Sơ đồ chi tiết căn hộ chung cư tòa OC1B Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang
                   Sơ đồ chi tiết căn hộ chung cư tòa OC2B Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang


Hotline: 0934 934 078 - 0973 20 9988 - 0971 221 223 - 0964 933 835
Mặt bằng tổng thể tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Mặt bằng tổng thể tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 02 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 02 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 04 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 04 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 06 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 06 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 08 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 08 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 10 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 10 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 12 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 12 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 14 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 14 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 16 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 16 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 18 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 18 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 20 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 20 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 22 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 22 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 24 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 24 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 26 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 26 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 28 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 28 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 30 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 30 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 32 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 32 tòa OC2A Viễn Triều Nha Trang

Tags: