Sơ đồ chi tiết căn hộ chung cư tòa OC1B Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ chi tiết căn hộ chung cư tòa OC1B Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang

Kính gửi quý khách hàng, Sàn Mường Thanh phân phối chung cư Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang với thiết kế căn hộ từ 1 đến 2 phòng ngủ, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Sau đây là sơ đồ chi tiết căn hộ chung cư tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang.

Mọi chi tiết về chọn căn, chọn vị trí đẹp và giá bán từng căn mời quý khách hàng liên hê trực tiếp bộ phận kinh doanh dự án Nha Trang của Sàn Mường Thanh.
Xem thêm: Sơ đồ chi tiết căn hộ chung cư tòa OC1A Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang
                   Sơ đồ chi tiết căn hộ chung cư tòa OC2B Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang
                   Sơ đồ chi tiết căn hộ chung cư tòa OC2A Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang

Hotline: 0978 29 9988 - 0934 934 078 - 0973 20 9988 - 0971 221 223 - 0964 933 835

Mặt bằng tổng thể tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Mặt bằng tổng thể tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang

Sơ đồ căn hộ số 02 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 02 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang  
Sơ đồ căn hộ số 04 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 04 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang  Sơ đồ căn hộ số 06 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 06 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang  

Sơ đồ căn hộ số 08 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 08 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang  

Sơ đồ căn hộ số 10 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 10 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang  

Sơ đồ căn hộ số 12 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 12 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang  

Sơ đồ căn hộ số 14 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 14 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang  

Sơ đồ căn hộ số 16 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 16 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang  

Sơ đồ căn hộ số 18 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 18 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang  

Sơ đồ căn hộ số 20 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 20 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang 

Sơ đồ căn hộ số 22 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 22 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang 

Sơ đồ căn hộ số 24 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 24 tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang 

Sơ đồ căn hộ số 26  tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 26  tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang 

Sơ đồ căn hộ số 28  tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 28  tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang 

Sơ đồ căn hộ số 30  tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 30  tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang 

Sơ đồ căn hộ số 32  tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 32  tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang 

Sơ đồ căn hộ số 34  tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 34  tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang 

Sơ đồ căn hộ số 36  tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang
Sơ đồ căn hộ số 36  tòa OC1B Viễn Triều Nha Trang 

Tags: , ,