Bảng báo giá chung cư Thanh Hà Cienco5 HH01A Sàn Mường Thanh

[tintuc]

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1A Thanh Hà cập nhật ngày 24/12/2016

BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH02_1A KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
CẬP NHẬT NGÀY 24/12/2016

STT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 2 75,91 Nam ô góc Bắc 9,785 20% 30 10,18 772,78
2 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 2 75,91 Nam ô góc Bắc 9,785 20% 35 10,25 777,78
3 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 2 75,91 Nam ô góc Bắc 9,785 20% 40 10,31 782,78
4 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12A 2 75,91 Nam ô góc Bắc 9,785 20% 25 10,11 767,78
5 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 2 75,91 Nam ô góc Bắc 9,785 20% 35 10,25 777,78
6
7 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 4 64,81 Nam Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
8 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 4 64,81 Nam Bắc 9,5 20% 30 9,96 645,70
9 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 4 64,81 Nam Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
10
11 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 6 64,81 Nam Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
12
13 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 8 64,81 Nam Bắc 9,5 20% 25 9,89 640,70
14 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 8 64,81 Nam Bắc 9,5 20% 30 9,96 645,70
15 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 8 64,81 Nam Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
16
17 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 10 64,81 Nam Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
18 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 10 64,81 Nam Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
19
20 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 12 64,81 Nam Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
21 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 12 64,81 Nam Bắc 9,5 20% 15 9,73 630,70
22 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 12 64,81 Nam Bắc 9,5 20% 20 9,81 635,70
23
24 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 14 75,91 Nam ô góc Bắc 9,785 20% 25 10,11 767,78
25 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 14 75,91 Nam ô góc Bắc 9,785 20% 25 10,11 767,78
26 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 14 75,91 Nam ô góc Bắc 9,785 20% 20 10,05 762,78
27 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12A 14 75,91 Nam ô góc Bắc 9,785 20% 20 10,05 762,78
28
29 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 16 69,48 Đông Nam 9,5 20% TT #VALUE! #VALUE!
30 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 16 69,48 Đông Nam 9,5 20% 15 9,72 675,06
31 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 16 69,48 Đông Nam 9,5 20% 10 9,64 670,06
32
33 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 18 69,48 Đông Bắc 9,5 20% TT #VALUE! #VALUE!
34 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 18 69,48 Đông Bắc 9,5 20% 20 9,79 680,06
35 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 18 69,48 Đông Bắc 9,5 20% 10 9,64 670,06
36
37 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 3 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 10,3 20% 20 10,56 801,87
38 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 4 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 10,3 20% 20 10,56 801,87
39 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 10,3 20% 25 10,63 806,87
40 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 10,3 20% 30 10,70 811,87
41 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 10,3 20% 50 10,96 831,87
42 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 9 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 10,3 20% 35 10,76 816,87
43 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 10,3 20% 40 10,83 821,87
44 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12A 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 10,3 20% 20 10,56 801,87
45 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 10,3 20% 30 10,70 811,87
46
47 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 22 76,71 Bắc Nam 10 20% 20 10,26 787,10
48 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 22 76,71 Bắc Nam 10 20% 20 10,26 787,10
49 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12A 22 76,71 Bắc Nam 10 20% 15 10,20 782,10
50 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 22 76,71 Bắc Nam 10 20% 20 10,26 787,10
51
52 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 24 66,53 Bắc Nam 10,1 20% 25 10,48 696,95
53 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 24 66,53 Bắc Nam 10,1 20% 25 10,48 696,95
54 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 9 24 66,53 Bắc Nam 10,1 20% 25 10,48 696,95
55 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 24 66,53 Bắc Nam 10,1 20% TT #VALUE! #VALUE!
56 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12A 24 66,53 Bắc Nam 10,1 20% 15 10,33 686,95
57 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 24 66,53 Bắc Nam 10,1 20% 20 10,40 691,95
58
59 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 26 66,53 Bắc Nam 10,1 20% 25 10,48 696,95
60 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 26 66,53 Bắc Nam 10,1 20% 25 10,48 696,95
61 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 26 66,53 Bắc Nam 10,1 20% 25 10,48 696,95
62 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 9 26 66,53 Bắc Nam 10,1 20% 20 10,40 691,95
63 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12A 26 66,53 Bắc Nam 10,1 20% 15 10,33 686,95
64 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 26 66,53 Bắc Nam 10,1 20% 20 10,40 691,95
65
66 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 28 76,71 Bắc Nam 10 20% 10 10,13 777,10
67 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 28 76,71 Bắc Nam 10 20% 30 10,39 797,10
68 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 28 76,71 Bắc Nam 10 20% 30 10,39 797,10
69 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 9 28 76,71 Bắc Nam 10 20% 30 10,39 797,10
70 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12A 28 76,71 Bắc Nam 10 20% 15 10,20 782,10
71 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 28 76,71 Bắc Nam 10 20% 20 10,26 787,10
72
73 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 30 75,91 Tây ô góc Nam 10,3 20% 30 10,70 811,87
74 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 30 75,91 Tây ô góc Nam 10,3 20% 45 10,89 826,87
75 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 30 75,91 Tây ô góc Nam 10,3 20% 40 10,83 821,87
76 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 30 75,91 Tây ô góc Nam 10,3 20% 55 11,02 836,87
77 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 9 30 75,91 Tây ô góc Nam 10,3 20% 45 10,89 826,87
78 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 30 75,91 Tây ô góc Nam 10,3 20% 45 10,89 826,87
79 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12A 30 75,91 Bắc ô góc Nam 10,3 20% 35 10,76 816,87
80 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 30 75,91 Tây ô góc Nam 10,3 20% 45 10,89 826,87
81
82 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 32 69,48 Tây Bắc 9,5 20% 20 9,79 680,06
83 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 32 69,48 Tây Bắc 9,5 20% 20 9,79 680,06
84 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 32 69,48 Tây Bắc 9,5 20% 15 9,72 675,06
85
86 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 34 69,48 Tây Nam 9,5 20% 20 9,79 680,06
87 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 34 69,48 Tây Nam 9,5 20% 15 9,72 675,06
88
89 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 12 33,47 -- Nam 23 20% 250 30,47 1.019,81
90 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 22 38,5 -- Đông 22 20% TT #VALUE! #VALUE!
91 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 24 47,19 -- Đông 22 20% TT #VALUE! #VALUE!
92 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 26 49,91 -- Đông 22 20% TT #VALUE! #VALUE!
93 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 28 47,19 -- Đông 22 20% TT #VALUE! #VALUE!
94 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 36 38,35 -- Bắc 23 20% 130 26,39 1.012,05
95 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 40 34,12 -- Bắc 23 20% 300 31,79 1.084,76
96 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 44 32,34 -- Bắc 23 20% 150 27,64 893,82
97 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 46 38,35 -- Bắc 23 20% TT #VALUE! #VALUE!
98 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 54 47,19 -- Bắc 23 20% TT #VALUE! #VALUE!
99 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 56 49,91 -- Tây 23 20% TT #VALUE! #VALUE!

[/tintuc]

Tags: